Zoeken

Parklaan 28

3016 BC

Rotterdam

tel: 010-2250488

web: http://www.payforpeople.nl

mail: a.limaheluw@payforpeople.nl

PRESS RELEASE

Nederlanders niet vaak ziek, wel lang

Nederlandse werknemers melden zich minder vaak ziek dan collega’s uit omringende landen. Wel zijn ze bij ziekte redelijk lang afwezig en dat kost werkgevers jaarlijks zo’n 1,8 miljard euro aan verzuimdagen. Kosten die u niet heeft als u gebruik maakt van payrolling. Hoogste percentage Volgens de Europen Sick Leave Index (ESLI), een jaarlijks onderzoek van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon naar arbeidsverzuim in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, had Nederland over de periode van 2005-2008 het hoogste gemiddelde verzuimpercentage (4,45%). Ter vergelijking: Duitsland had in dezelfde periode een verzuimpercentage van 4,07%. Het onderzoek laat ook zien dat het Nederlandse werkgevers gelukt is de productiviteit van hun werknemers over de afgelopen vier jaar te verhogen met 4,5%, en daarmee het productiviteitsverlies als gevolg van verzuim, van een bovengemiddeld niveau terug te brengen naar een gemiddeld niveau. Terugdringen stagneert Ondanks de uitgebreide Nederlandse wetgeving rondom re-integratie en de inspanningen van een relatief groot aantal dienstverleners die zich hierop richten, stagneert het verder terugdringen van langdurig verzuim. Het gemiddeld aantal verzuimdagen van Nederlandse werknemers bedraagt al jaren zo’n 10 dagen per ziekmelding. Alleen in Frankrijk (gemiddeld 13,5 dagen per ziekmelding) zijn werknemers langer afwezig. Duitsland (6,6 dagen) en België (7,3 dagen) doen het in vergelijking met Nederland en Frankrijk veel beter. Nederlandse werknemers die zich ziek melden, doen dat gemiddeld twee keer per jaar. Dat is meer dan in Frankrijk (1,8 keer), maar minder dan in Duitsland (2,4 keer) en België (2,3 keer). Verlaag uw kosten ziekteverzuim (Ziekte)verzuim heeft grote financiële consequenties. De bijna tweehonderd Europese werkgevers uit het Aon-onderzoek kregen in 2008 te maken met circa 665 miljoen euro aan directe kosten door ziekteverzuim. Gemiddeld kost iedere verzuimdag een werkgever bijna 160 euro aan directe kosten. Daar komen onder andere de kosten van vervanging en productiviteitsverlies nog bij. Als u gebruik maakt van onze payrolldiensten, heeft u deze kosten niet. Pay for People neemt uw personeel namelijk in dienst en wij nemen alle verantwoordelijkheden op ons. U betaalt alleen voor gewerkte uren. Dus geen doorlopende kosten bij ziekte. Meer weten? Neem contact met ons op via info@payforpeople.nl of telefonisch 010 2250488.

08-April-2010

Meer persberichten van Pay for People

Fusie ABU en NBBU (30-Nov-2009)

Fusie ABU en NBBU..

Strandbeurs 2009 (12-Nov-2009)

..