Zoeken

Parklaan 28

3016 BC

Rotterdam

tel: 010-2250488

web: http://www.payforpeople.nl

mail: a.limaheluw@payforpeople.nl

PRESS RELEASE

Uitdaging voor flexleveranciers

De arbeidsmarkt is flink aan het veranderen, zowel bij organisaties als bij individuele werknemers neemt de behoefte aan flexibiliteit toe. Dit blijkt uit het rapport �Update Human Capital in de 21e eeuw� van de ABN AMRO. Bovendien heeft de huidige recessie bewezen dat uitzenders onvoldoende kunnen mee bewegen best replica watches met de conjunctuur. Alle flexleveranciers hebben tijdens deze crisis te maken gekregen met vraaguitval. In de uitzendbranche geldt dit voor 40 procent, bij de detacheerders 50 procent en bij de werving- en selectiebureaus 60 procent. Internationale arbeidsbemiddelaars hebben het minst last gehad van de crisis, dit komt doordat buitenlandse werknemers een andere arbeidsmoraal hebben dan Nederlanders. De Nederlandse beroepsbevolking heeft geen interesse in zwaar lichamelijk werk. Daarom blijft de waardepropositie van de internationale arbeidsbemiddelaars interessant. Ook de overige arbeidsbemiddelaars zullen moeten werken aan hun waardeproposities. Uitzenders moeten veranderen Om te kunnen overleven op de veranderende arbeidsmarkt, zullen flexleveranciers zelf ook moeten veranderen. Een van de gevolgen van de huidige recessie is dat de aandacht van flexleveranciers volledig is gedraaid naar de inlener, zo blijkt uit het rapport. Door de vergrijzing en opleidingsniveau van de huidige scholieren ( 60 procent van de huidige scholieren volgt een VMBO-opleiding), zal de schaarste aan hoog opgeleide professionals en vaklieden terugkeren. Wil een uitzender of detacheerder kunnen concurreren met traditionele werkgevers, dan moet zij een duidelijke propositie ontwikkelen voor haar kandidaten. Daarbij speelt ook internet een steeds belangrijkere rol. Uitzenders die de slag naar online missen, zullen het erg moeilijk krijgen. Verwachting is dat detacheerders de komende vier jaar sterker zullen groeien dan uitzenders. De reden daarvan is dat detacheerders meer zullen profiteren van het tekort aan professionals en vaklieden enerzijds en de voorkeur voor flexibel werk van de werknemers anderzijds.

21-December-2009

Meer persberichten van Pay for People

Fusie ABU en NBBU (30-Nov-2009)

Fusie ABU en NBBU..

Strandbeurs 2009 (12-Nov-2009)

..