Zoeken

Benoordenhoutseweg 23

2596BA

Den Haag

tel: 0703142488

web: http://www.bureauduijnstee.nl

mail: info@bureauduijnstee.nl

PRESS RELEASE

Gouden Handdruk?

Bureau Duijnstee Fiscaal Financieel Adviseurs www.goudenhanddrukadviseurs.nl www.bureauduijnstee.nl Gouden Handdruk (Ontslagvergoeding) Een gouden handdruk is een vergoeding die u eenmalig ontvangt als schadeloosstelling bij ontslag. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u ook graag naar onze speciale website www.goudenhanddrukadviseurs.nl Allereerst het principe: een gouden handdruk is in de basis gewoon inkomen en onderheving aan het geldende IB tarief in het jaar waarin u de gouden handdruk ontvangt (bovenop uw andere inkomen). Er zijn verschillende mogelijkheden de uitkering van uw gouden handdruk zodanig vorm te geven dat u minder belasting betaalt. De mogelijkheden voor afwikkeling van een gouden handdruk: • de gouden handdruk rekent u direct af met de fiscus. Dit gaat in het algemeen onder het maximale IB tarief, u betaalt dan circa de helft aan de fiscus. • uitgesteld afrekenen bij een verzekeraar door een direct ingaande lijfrente of uitgestelde lijfrente of een combinatie hiervan. • uitgesteld afrekenen via het (geblokkeerde) banksparen door een direct ingaande uitkering of een uitgestelde uitkering of een combinatie hiervan. • uitgesteld afrekenen via een eigen Stamrecht BV die de middelen in eigen beheer belegt. Het principe van uitgesteld afrekenen van uw gouden handdruk: Het principe is in elk van de bovenstaand genoemde alternatieven gelijk. U mag de gouden handdruk bruto ontvangen en verplicht zich om deze ontslagvergoeding in de toekomst of onmiddelijk ingaand (inclusief 'rendementen') in een of meer periodieke uitkeringen (b.v. maandelijks voor een aantal jaren) uit te betalen en over de uitbetaling IB belasting te betalen. Het is dus uitstel van belasting! Voordelen uitgestelde afrekening gouden handdruk: • Uw inkomen valt later in een lagere belastingschijf. • de bruto-uitkering kan renderen waardoor uw vermogen sneller groeit in vergelijking met groei over de helft van het vermogen. Over het rendement betaalt u natuurlijk ook (gespreid) inkomensbelasting maar dan nog resteert er meer geld dan als u de ontvangen ontslagvergoeding netto had belegd. • u bespaart de vermogens rendementsheffing in Box 3. Nadelen uitgestelde afrekening gouden handdruk: • u houdt een belastingverplichting. Hebt u het geld in eigen beheer (Stamrecht BV) dan bestaat het risico dat het geld (onbedoeld) verloren gaat. • er zijn ook kosten verbonden aan uitgestelde afrekening. Verschillen tussen beheer van gouden handdruk via verzekeringsproducten, banksparen of via een eigen Stamrecht BV: Een verzekeringsproduct loopt via een verzekeraar waarbij u een minimum garantierendement kunt afspreken. Hoewel de kans niet zo groot is, kan het toch voorkomen dat een verzekeraar haar verplichtingen niet na kan komen of geen rendementen boekt (o.a. door woekerpremies) waardoor u eigenlijk nauwelijks of zelfs een negatief rendement behaalt. Daarbij bent u premie kwijt bent aan de overlijdensdekking. Vaak brengt een verzekeringsproduct behoorlijke kosten met zich en zijn de meeste niet erg flexibel. Sinds 1 januari 2010 kan ook het product banksparen worden ingezet. Dit heeft het voordeel dat u geen premie kwijt bent voor uitkering bij overlijden (het gespaarde geld valt automatisch toe aan de nabestaanden) en u profiteert ten volle van de DNB garantie (thans €100.000,-). De kosten ziet u niet dat zit immers in de hogere rente die de bank maakt als ze uw geld weer uitlenen. U kunt ook kiezen voor een bankbeleggingsproduct. Wilt u de uitkering van de gouden handdruk in eigen beheer voeren via een Stamrecht BV dan heeft u maximale vrijheid. Bij het oprichten van een Stamrecht B.V. gaat u met de BV een stamrechtovereenkomst aan. In de meest eenvoudige vorm bepaalt deze dat u uiterlijk in het jaar dat u 65 wordt het opgebouwde stamrecht omzet in een periodieke uitkering (en dus IB belasting gaat afdragen). U kunt zo de bruto-uitkering bijvoorbeeld aanwenden voor uw eigen zaak of zelf zo optimaal (laten) beleggen. De all-in oprichtingskosten van een BV bedragen via ons kantoor € 1.800, - inclusief BTW. Overwegingen direct afrekenen met fiscus gouden handdruk of niet? • Ga niet zomaar op de verkoper af van verzekeringsproducten of bankier. Zij verkopen om te verdienen. Dit is niet verkeerd, maar het gaat wel ten laste van het rendement. • Is de ontslagvergoeding beperkt, denk dan aan het banksparen. • Hebt u het geld hard nodig en heeft u elders schulden? Denk dan aan een Stamrecht BV waarin u de schulden kunt oversluiten en mogelijk een lagere rente betaalt en die rente geeft weer een mooi rendement voor de Stamrecht BV • Hebt u wat tekorten opgebouwd in uw pensioen? Overweeg banksparen. • Is het bedrag groot, bent u van plan een eigen zaak (onderneming) op te starten of bent u een actief belegger of heeft u het geld eigenlijk niet eens nodig: overweeg een Stamrecht BV Tekst: Bureau Duijnstee Fiscaal Financieel Adviseurs Benoordenhoutseweg 23 2596 BA Den Haag www.bureauduijnstee.nl Wij geven u inzicht in de belangrijkste fiscale aspecten en oplossingen op gouden handdruk gebied en daartoe hebben wij een speciale website ontwikkeld www.goudenhanddrukadviseurs.nl met zeer veel nuttige en praktische informatie.

13-June-2011